จ่ายเยียวยา 5000 อีก 1 ล้านคน

จ่ายเยียวยา 5000 อีก 1 ล้านคน

จ่ายเยียวยา 5000 อีก 1 ล้านคน เกษตรกรเช็กเลย! ธ.ก.ส.จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 วันที่ 25 พ.ค. 63 อีก 1 ล้านคน

ความคืบหน้ากรณีเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 10 ล้านราย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ทยอยโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส. ทุกสาขากว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา วันละประมาณ 1 ล้านราย ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งในวันนี้ ธ.ก.ส.ได้มีการโอนให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มที่ 1 จำนวน 1 ล้านราย ซึ่งสามารถเข้าไปเช็กสถานะการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือคลิก ที่นี่ แล้วเลือกเมนูสีเหลือง “ตรวจสอบผลการโอนเงิน”

8 หน่วยงานยื่นอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร

เกษตรกรที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ยื่นอุทธรณ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรได้ใน 8 หน่วยงาน เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้เกษตรกรที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 15,000 บาท ไม่สำเร็จ สามารถยื่อุทธรณ์ได้ ผ่าน 8 หน่วยงาน กลุ่ม 1 เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืช รอบการผลิต 62/63 ก่อน 30 เมษายน 2563
เช็กสิทธิ์ ตามเว็บไซต์ www.moac.go.th
อุทธรณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 มิถุนายน 2563

กลุ่ม 2 เกษตรกรที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563
เช็กสิทธิ์ ตามเว็บไซต์ www.moac.go.th ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
อุทธรณ์ ได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563

สามารถยื่นอุทธรณ์ 8 หน่วยงาน ดังนี้
1) สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
2) สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
3) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
4) สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
5) เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
6) สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
7) การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
8) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

เกษตรกร กลุ่มที่ 3 คือ เกษตรกรที่ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ และได้มีการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมไปแล้ว สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในวันที่ 27-31 ก.ค. 2563

เอกสารประกอบอุทธรณ์
1.บัตรประชาชน / หลักฐานการมอบอำนาจ
2.แบบรับเรื่องอุทธรณ์

เมื่อยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ได้ที่ www.moac.go.th ภายใน 8 วัน นับจากยื่นอุทธรณ์

5 คำถามเงินเยียวยาเกษตรกร

1.สถานที่สำหรับไปขออุทธรณ์ ? เกษตรอําเภอประมงจังหวัด/อําเภอปศุสัตว์จังหวัด/อําเภอหม่อนไหม ภูมิภาคสํานักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ภูมิภาคยาสูบการยางแห่งประเทศไทย ภูมิภาคเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

2.การจ่ายเงินเยียวยานี้ จ่ายเป็นรายครอบครัวหรือรายบุคคล ? เป็นรายบุคคลตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ เป็นต้น

3.แผนการดําเนินการ การเยียวยาเกษตรกร เป็นอย่างไร ? รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์ *รอบแรก* ตัดยอด ณ 30 เม.ย. 63 *รอบสอง* 1 -15 พ.ค. 63 ครับโดยคาดการณ์ว่า หากไปคัดกรองจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากไม่ซ้ำซ้อนและมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาCOVID-19 แล้วรอบแรก จะได้รับ 5,000 บาท ก่อนตั้งแต่ 15 พ.ค. 63 รอบสอง จะได้รับ 5,000 บาทภายใน สิ้นเดือน พ.ค. 63 ครับ

4. มีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินเยียวยาในกรณีที่ผ่านการพิจารณา ? ให้ติดต่อไปที่ ธ.ก.ส. สาขาที่สะดวก หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 0-2555-0555

5. ถ้าไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แล้วจะดําเนินการอย่างไร ? 1. ตรวจสอบรายละเอียดจาก www.เยียวยาเกษตรกร.com 2. ให้ติดต่อไปที่ ธ.ก.ส. สาขาที่สะดวก หรือ โทรสอบถามที่เบอร์ 0-2555-0555

บทความ จ่ายเยียวยา 5000 อีก 1 ล้านคน ได้อ้างอิงจาก amarintv

บทความเพิ่มเติ่ม : เตรียมรับมือพายุไซโคลน “ อำพัน ” , Health business