กองถ่าย แบทแมนพักถ่ายไร้กำหนด เหตุ โรเบิร์ต แพททินสัน ติดเชื้อโควิด-19